Роз’яснення

 

Опорні школи

 

20 січня 2016 року в уряді було прийнято рішення про оптимізацію шкільної мережі.

Опорні школи будуть створені в рамках проекту по децентралізації освіти та оптимізації мережі шкіл. Адже тепер на об’єднані громади покладається питання самостійного визначення структури загальноосвітніх начальних закладів.

Оснащенням опорних шкіл стане сучасне матеріально-технічне обладнання в кабінетах фізики, хімії, математики, біології, географії та сучасні мультимедійні пристрої в комп’ютерних кабінетах. З цією метою Кабмін збільшив фінансування галузі освіти більше, ніж на 121 мільйон гривень.

За словами голови уряду опорні школи – це крок до вдосконалення якості середньої освіти.

В уряді пояснюють, що опорні школи - це середні навчальні заклади, які з'являться в Україні після реорганізації системи середньої освіти. За рахунок скорочення в регіонах кількості ЗОШ, опорні школи (5-9 класи) з'являться в більш-менш великих населених пунктах. А в селах і невеликих селищах залишаться тільки початкові школи (1-4 класи).

За словами прем'єра, паралельно з введенням опорних шкіл, уряд хоче витратити цього року 500 млн грн на закупівлю 1000 шкільних автобусів. Тендери на придбання транспорту, за словами Яценюка, повинні оголошувати місцеві адміністрації.

З лютого п.р. перший заступник голови Херсонської ОДА Валентина Січова провела нараду з представниками Президента в районах області та мерами міст обласного значення. Говорили чиновники про формування освітніх округів та створення опорних шкіл.  Ці зміни пов’язані з процесом децентралізації, який, виявляється, тихо-мирно просувається маленькими, майже непомітними, кроками. Принаймні знизу його зовсім непомітно.

Нараду зібрали не випадково. 20 січня п.р. Уряд приняв постанову, яка визначає порядок створення освітніх округів та  умови функціонування загальноосвітніх навчальних закладів.

На Урядовому порталі є повідомлення про постанову Кабміну.

Ось посилання: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=248776954&timestamp=1453362307000 та її роз’яснення.

 

Що ж вирішили херсонські чиновники?

 

На території області створять 118 опорних шкіл. Серед них проведуть конкурс на кращий опорний заклад. З-поміж них оберуть 7 переможців. Ось у ці опорні пункти-школи буде спрямовано фінансову та матеріально-технічну підтримку.

Поки що влада буде працювати над   планом  створення опорних шкіл. Отже, нинішній навчальний рік, цілком можливо, закінчиться у звичному форматі.

До речі, ці зміни стосуються лише середньої та старшої освітньої ланки. Вони продиктовані наміром підвищити рівень знань дітей. Міністерство освіти не задоволене результатами ЗНО.

 

Васильченко Л.В,

головний спеціаліст

районного управління юстиції

 

22.03.2016

 
.

 

Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням

 

      Згідно прийнятого в квітні 2015  року антикорупційного закону особам на яких розповсюджується дія Закону України «Про запобігання корупції», забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:

1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи.

Проте дані особи, можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

           Передбачене обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:

1) даруються близькими особами;

2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Подарунки, одержані особами, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним підприємствам, установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу, підприємству, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

          Рішення, прийняте особою, , на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення розповсюджуються положення статті 67 Закону.

           Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;

4) письмово повідомити про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації.

Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації.

У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником органу, підприємства, установи, організації, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка підписує ця особа та особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації у разі його відсутності.

Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються в органі до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

У випадку наявності в особи, сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до територіального органу Національного агентства, який надає відповідне роз’яснення.

Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється:

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Дані Обмеження, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.

Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється:

1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців;

2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, встановлених законом;

3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності.

          Порушення даного обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного договору.

          Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з порушенням вимог пункту 1 частини першої цієї статті, можуть бути визнані недійсними.

         У разі виявлення порушень,  Національне агентство звертається до суду для припинення трудового договору (контракту), визнання правочину недійсним.

           Дані особи, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

 

Лілія Васильченко,

головний спеціаліст

районного управління юстиції

 

10.03.2016

 
Роз’яснення

 

Порядок утворення та реєстрація громадських об’єднань

 

З прийняттям Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», було  чимало внесено суттєвих  змін і до діючого законодавства, зокрема і до законодавства у сфері реєстрації громадських формувань. Даний Закон вступив у законну силу з 01.01.2016 року.

Даним законом визначається порядок реєстрації громадського формування як юридичної особи, так і громадського формування що не має статуту юридичної особи. Однією із новел є те що громадські формування можуть подати документи на реєстрацію як особисто, чи поштовим відділенням в паперовій формі  так і в електронній формі через портал електронних сервісів.

Портал електронних сервісів повинен забезпечувати:

1) подання документів в електронній формі для державної реєстрації, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;

2) контроль за повнотою заповнення заяви про державну реєстрацію, ліцензування видів господарської діяльності, видачі документів дозвільного характеру;

3) перегляд стану розгляду поданих документів;

4) доступ до відомостей та документів, визначених цим Законом;

5) оприлюднення результатів надання адміністративних послуг;

6) формування та подання запитів в електронній формі про надання витягів;

7) перегляд, копіювання та роздрукування виписки, витягу, інших документів та відомостей з Єдиного державного реєстру;

8) сплату адміністративного збору та оплату надання відомостей з Єдиного державного реєстру з використанням платіжних систем через мережу Інтернет у режимі реального часу;

9) функціонування персонального кабінету;

10) доступ державних органів, у тому числі судів, органів Національної поліції, органів прокуратури, органів Служби безпеки України, а також органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб до відомостей з Єдиного державного реєстру;

Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення центрального органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника;

2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;

3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

4) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);

5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

6) реєстр громадян, які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об’єднань, політичної партії;

7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

9) документ про сплату адміністративного збору.

Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв’язку з юридичною особою;

3) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) протоколу засідання керівного органу громадського формування, на якому відповідно до установчого документа було скликано засідання вищого органу управління, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;

4) документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення відповідно до статуту громадського формування про внесення змін до Єдиного державного реєстру, - у разі державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування;

5) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;

7) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

8) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;

Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства у громадському формуванні керівника (члена керівного органу) така особа подає копію заяви про зупинення (припинення) нею членства до відповідних статутних органів громадського формування з відміткою про її прийняття.

Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, здійснюється шляхом повідомлення про утворення такого громадського об’єднання.

 Для повідомлення про утворення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, подаються такі документи:

1) заява про державну реєстрацію громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи;

2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення про утворення громадського об’єднання;

3) відомості про засновників громадського об’єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) - для фізичної особи; її найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код - для юридичної особи);

4) відомості про особу (осіб), уповноважену представляти громадське об’єднання (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), контактний номер телефону та інші засоби зв’язку).

3. Для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться у Єдиному державному реєстрі, подаються заява про державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, і примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру.

4. Для державної реєстрації змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зупиненням (припиненням) членства в громадському об’єднанні, що не має статусу юридичної особи, керівник (член керівного органу) подає копію заяви про зупинення (припинення) ним членства до відповідних статутних органів громадського об’єднання з відміткою про її прийняття.

5. Для державної реєстрації припинення громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, про його саморозпуск.

Розгляд документів, поданих для державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій, здійснюється у такі строки:

1) щодо структурного утворення політичної партії - не пізніше 10 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

2) щодо первинного осередку політичної партії - протягом одного робочого дня з дати подання документів для державної реєстрації, так як раніше було видача довідки про легалізацію превнинних осередків політичних партій протягом 3-х годин.

3) щодо професійної спілки, її організації або об’єднання, організації роботодавців, її об’єднання – не пізніше 15 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації;

4) щодо громадського об’єднання, місцевого осередку громадського об’єднання із статусом юридичної особи - не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації, так як раніше було дано 7 робочих днів для прийняття рішення;

5) щодо громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, - не пізніше трьох робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації, так як раніше надавалося 5 робочих днів для прийняття рішення.

За державну реєстрацію справляється адміністративний збір у такому розмірі:

140 мінімальних заробітних плат (192 920 грн.) - за державну реєстрацію політичної партії;

0,28 мінімальної заробітної плати (390 грн.) - за державну реєстрацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;

0,14 мінімальної заробітної плати (190 грн.) - за державну реєстрацію всеукраїнської творчої спілки;

0,07 мінімальної заробітної плати (100 грн.) - за державну реєстрацію територіального осередку всеукраїнської творчої спілки та регіональної (місцевої) творчої спілки;

0,06 мінімальної заробітної плати (80 грн.) - за державну реєстрацію символіки політичної партії, організації роботодавців, об’єднання організації роботодавців;

0,03 мінімальної заробітної плати (40 грн.)- за державну реєстрацію символіки громадського об’єднання інвалідів та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС;

0,3 мінімальної заробітної плати (410 грн.) - за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

0,1 мінімальної заробітної плати (140 грн) - за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи - підприємця;

75 відсотків адміністративного збору, встановленого цією частиною, - за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі.

За державну реєстрацію структурних утворень політичної партії, громадського об’єднання, професійної спілки, їх організацій або об’єднання, благодійної організації, постійно діючого третейського суду та символіки молодіжних і дитячих громадських об’єднань адміністративний збір не справляється. Також не справляється адміністративний збір за державну реєстрацію змін до відомостей про професійні спілки, їх організації або об’єднання.

За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата в такому розмірі:

0,05 мінімальної заробітної плати (70 грн.) - за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі;

0,07 мінімальної заробітної плати (100 грн.)- за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі;

75 відсотків плати, встановленої цією частиною за надання відповідного документа в паперовій формі - за надання витягу в електронній формі та документа в електронній формі, що міститься в реєстраційні справі.

 

Трещіна А.Ю.,

Завідувач сектору державної реєстрації

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців,

легалізації громадських формувань                                                 

 

01.03.2016 р.

 
Роз’яснення

 

ID – картки на Херсонщині

 

 

Згідно з законодавством України з 1 січня 2016 року в державі запроваджено оформлення і видачу  паспорта громадянина України у вигляді  пластикової картки (ID – картки).

З 11 січня Херсонщина разом зі всією Україною розпочала процес оформлення нових паспортів.

В регіоні оформити пластикову картку можна в 14 територіальних підрозділах міграційної служби, а саме: в Суворовському, Комсомольському, Дніпровському районних відділах м. Херсона, Новотроїцькому, Цюрупинському, Генічеському, Каланчацькому, Чаплинському, Скадовському, Голопристанському, Великоолександрівському, Бериславському, Каховському, районних секторах та Новокаховському міському секторі.  Згодом всі райони області буде оснащено відповідним обладнанням.

До прийняття Верховною Радою відповідного законопроекту, та згідно чинного законодавства, ID- картка оформлюється лише громадянам, що досягли 16-річного віку, тобто тим, хто документується паспортом громадянина України вперше.

Для оформлення першого паспорта громадянина України по досягненню 16-річного віку особи звертаються до територіальних підрозділів міграційної служби за зареєстрованим місцем проживання та надають свідоцтво про народження, а громадяни, які народилися до 1 березня 2001 р., також копії документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу їх батьків. Послуга надається безкоштовно.

Враховуючи те, що на першому етапі запровадження паспорта громадянина України у вигляді ID-картки тимчасово відсутні технічні можливості державних органів, установ, та організацій зчитувати інформацію, яка міститься на електронному носію,  особи одночасно з оформленням паспорта подають заяву на отримання довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи.

Міграційна служба області  в достатній кількості забезпечена паспортами старого зразка – (книжечками), тому у підрозділах, де немає необхідного обладнання, громадянам тимчасово видаються паспорти – книжечки, які також є чинними.

Молодь Херсонщини позитивно ставиться до запровадження в Україні нового виду паспорта та з радістю поспішають оформити ID – картку аби невдовзі стати одними з перших власників документу Європейського зразка.

 

Васильченко Л.В.,

головний спеціаліст

Великолепетиського  районного управління юстиції

 

01.03.2016

 
Cтроки предявлення виконавчих документів до виконання

 

Виконавчі документи, що видаються судами чи іншими органами, можуть бути пред'явлені до виконання в межах певних строків. Статтею 22 Закону України «Про виконавче провадження» встановлені такі строки:

 

 - посвідчення комісій по трудових спорах,  постанови судів у справах про адміністративні правопорушення  та  постанови  органів (посадових    осіб),    уповноважених    розглядати   справи   про адміністративні правопорушення, - протягом трьох місяців;  інші виконавчі документи - протягом  року,  якщо  інше  не передбачено законом.

 

Вище зазначені строки встановлюються для:

 

 - виконання судових рішень - з наступного дня після набрання рішенням законної сили чи закінчення строку,  встановленого у разі відстрочки чи розстрочки виконання рішення,  а в разі якщо  судове рішення  підлягає  негайному  виконанню,  - з наступного дня після його постановлення;

 

 - виконання рішень комісій по трудових спорах - з дня видачі посвідчення на примусове виконання рішення;

 

 - інших   виконавчих   документів  з  наступного  дня  після набрання ними юридичної сили, якщо інше не передбачено законом.

 

Слід зазначити, що рішення про стягнення періодичних платежів (у справах  про стягнення аліментів, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я,  втратою годувальника тощо)  можуть бути  пред'явлені  для виконання протягом усього періоду,  на який присуджені платежі. Та строки пред'явлення  виконавчих  документів  до  виконання встановлюються для кожного платежу окремо.

 

В свою чергу статтею 23 Закону України «Про виконавче провадження» передбачене переривання строку давності пред'явлення виконавчого документа до виконання.

 

Строки пред'явлення  виконавчого  документа  до  виконання перериваються:

 

-        пред'явленням виконавчого документа до виконання;

 

-       частковим виконанням рішення боржником;

 

-        наданням судом, який видав виконавчий документ, відстрочки або розстрочки виконання рішення.

 

Також, слід зазначити, що після   переривання   строку   пред'явлення    виконавчого документа до виконання перебіг строку поновлюється.  Час, що минув до переривання строку, до нового строку не зараховується.

 

У  разі  повернення  виконавчого  документа  стягувачу   у зв'язку  з  неможливістю  в  повному  обсязі або частково виконати рішення строк  пред'явлення  виконавчого  документа  до  виконання після  переривання встановлюється з дня його повернення,  а в разі повернення виконавчого документа у зв'язку із встановленою законом забороною  щодо звернення стягнення на майно чи кошти боржника,  а також проведення інших  виконавчих  дій  стосовно  боржника,  -  з моменту закінчення дії відповідної заборони.

 

Стягувачам, які пропустили строк для пред'явлення виконавчого документа до виконання з причин, визнаних судом поважними, пропущений строк може бути поновлено.

 

 

 

Головний державний виконавець

ВДВС Великолепетиського РУЮ                                               Ю. М. Кривовяз

15.02.2016р.

 
«ПерваяПредыдущая12345678910СледующаяПоследняя»